Đối Tác Công Nghệ

Điện thoại tốt nhất thế giới

Gọi Tổng đài
Ghi âm
ACD
VOIP
Có thể kết nối Internet

Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất

Quản lý các cuộc gọi
Tùy chỉnh phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh của khách hàng
Kết thúc và báo cáo theo dõi
Nhập dữ liệu để theo dõi năng suất công việc hiệu quả hơn
Báo cáo hiệu quả công việc

Đứng đầu trong giải pháp phân tích

Quản lý thông tin tài sản
Giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp
Tận dụng cơ hội trong tương lai

Đạt giải thưởng giải pháp Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng