BAN ĐIỀU HÀNH - VĂN PHÒNG ẤN ĐỘ

 
SHUVO BRAHMACHARI
Giám đốc Thông tin, Văn phòng Ấn Độ

Có hơn 20 năm kinh nghiệm về Chiến lược CNTT, quản lý quá trình và phân phối chương trình, từng làm việc tại các liên doanh mới và các nhà cung cấp dịch vụ blue-chip toàn cầu

 
DEBKUMAR PAL
Quản trị cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp, Văn phòng Ấn Độ

Là doanh nhân năng động có 18 năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực như bán hàng, hoạt động, quản lý nguồn nhân lực, quản lý pháp lý và tuân thủ pháp luật

 
NEELESH MARIK
Quản Lý Rủi Ro, Văn Phòng Ấn Độ

Neelesh có rất nhiều kinh nghiệm trong bán hàng và các hoạt động tiếp thị, kinh doanh, và bắt đầu quản lý ở Ấn Độ và Châu Âu. Neelesh có 18 năm kinh nghiệm trong tư vấn quản lý các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng, các dịch vụ chuyên nghiệp blue-chip trên toàn cầu như Andersen Consulting, Coca Cola và Infosys Technologies.