Cung ứng hiện tại (B2B)

Phân phối trọn gói đến người tiêu dùngvà cung cấp dịch vụ bán lẻ sản phẩm tài chính thông qua internet, điện thoại di động, nhân viên bán hàng qua điện thoại và nhân viên tư vấn tài chính trực tiếp